Tư vấn/thực hiện Thành lập/Cho thuê Văn phòng QLDA

ĐỐI TƯỢNG CÓ NHU CẦU

Dành cho Doanh nghiệp có nhu cầu cần Tư vấn, Thành lập, Xây dựng, Thuê …Văn phòng Quản lý dự án (PMO) theo phương pháp Agile và/hoặc Hybrid chuẩn quốc tế.

PHẠM VI DỊCH VỤ

Dịch vụ gồm:

 

  • Cơ cấu tổ chức PMO
  • Quy trình và Thủ tục QLDA
  • Bộ mẫu biểu
  • Đào tạo và/hoặc truyền thông nội bộ.

Thực hiện/Quản lý Dự án, Chương trình, Danh mục đầu tư

ĐỐI TƯỢNG CÓ NHU CẦU

Dành cho Doanh nghiệp có nhu cầu cần đơn vị độc lập chuyên nghiệp Thực hiện hoặc Quản lý Dự án, Chương trình, Danh mục đầu tư… theo phương pháp Agile và/hoặc Hybrid chuẩn quốc tế.

LỢI ÍCH DÀNH CHO QUÝ KHÁCH HÀNG:

Dịch vụ gồm:

 

  • Thực hiện trọn gói Dự án, Chương trình, và Danh mục đầu tư; hoặc,
  • Quản lý Dự án, Chương trình, Danh mục đầu tư theo Kế hoạch.

Khoá học trực tuyến