Tại sao bạn nên học tại ASW?

NÓI CÓ SÁCH – MÁCH CÓ CHỨNG

Bạn có thể nghi vấn:

  • Các Khóa học tại ASW có hiệu quả không?

  • ASW có thực sự là Đối tác đào tạo của các Tổ chức đào tạo nước ngoài?

Mọi hoạt động kinh doanh của ASW luôn được định hướng theo 05 giá trị cốt lỗi: Tin tưởng – Tận tâm – Tôn trọng – Tuân thủ – Tân tiến. Và để thực hiện đúng giá trị cốt lỗi “Tin tưởng”, ASW luôn có bộ tiêu chí khắc khe chọn lựa Đối tác hợp tác để cung cấp Khóa học trong và ngoài nước; và các Đối tác này nhất định phải có được sự tin tưởng của các Cá nhân và Doanh nghiệp trên toàn thế giới. Hiện nay, ASW đã liên kết hợp tác với các Đối tác cung cấp Khóa học nước ngoài như: SCRUMstudy, SMStudy, 6SigmaStudy, MyITstudy…Những Đối tác này đã có hơn 10 năm cung cấp các khóa học cho hơn 1.000.000 nhân sự của hơn 3.500 Công ty tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới.

 

Quý Khách hàng có thể tìm hiểu và xác thực thông tin về các Đối tác theo các Link bên dưới:

Danh sách các Công ty đa quốc gia tiêu biểu đã và đang sử dụng các Khóa học: